مقاله

20 اسفند: چند راه کار ساده برای کاهش مصرف سوخت

      چند راه کار ساده برای کاهش مصرف سوخت  با توجه به افزایش قیمت سوخت و پر مصرف بودن خودروهای داخلی بجا و شایسته دیدیم تا چند نکته مهم را برای کاهش مصرف سوخت خودرو های شما عزیزان اعلام نماییم : از گذاشتن تجهیزات اضافی در خودرو بپرهیزید ، وزن بیشتر مصرف بیشتری به همراه خواهد داشت. همچنین وسایل اضافی بر روی بدنه ی خودرو که موجب مقاومت در برابر باد می شوند را بردارید مانند باربند یا باربند اسکی که حتماً در زمانی که به آنها احتیاج ندارید باز کنید. اگر با سرعت 90 کیلومتر در ساعت…